Arbejdsgang

Principperne for, hvordan Textwise håndterer arbejdsopgaver, er de samme, hvad enten det drejer sig om oversættelse eller tekstrevision:

 

1.   Opgaven modtages og vurderes med hensyn til fagområde. Opgaver følges til dørs af den samme person, så vigtige informationer ikke går tabt.

2.   Opgaven sendes til den oversætter/sprogrevisor, der er bedst egnet til den pågældende tekst.

3.   Teksten bearbejdes i henhold til de angivne kvalitetskrav i forhold til tekstens karakter, terminologi mm. under anvendelse af den dokumentation i form af baggrundstekster, ordlister osv., som kunden evt. har opgivet. Evt. spørgsmål søges via eget netværk og relevante tilgængelige kilder eller ved henvendelse til kunden. Der vil altid være en markering i teksten, hvis vi er i tvivl om den valgte løsning.

4.   Opgaven korrekturlæses af en sprogrevisor, hvis det er aftalt.

5.   Oversætteren/tekstrevisoren indarbejder korrekturlæserens kommentarer.

6.   Oversætteren/tekstrevisoren checker, at dokumentet opfylder formalia i forhold til koder, opsætning mm.

7.   Opgaven sendes elektronisk senest kl. 16.00 den aftalte afleveringsdag (medmindre andet er aftalt).

  

Tidsfrister

Textwise sætter en ære i at levere til tiden.