Kvalitetssikring

Kvaliteten af et produkt eller en serviceydelse vedrører ikke kun selve genstanden eller ydelsen. Den er en del af et samlet hele, hvor enkeltdele bidrager til en oplevelse af helheden. Således er sproget ofte et ledsagende element og dermed en del af ”indpakningen”. Og hvem køber karameller, der ikke er pakket pænt ind?

 

Når Textwise indbygger kvalitet i vores del af helheden, involverer det flere aspekter:

 

 • forståelse for formålet med teksten

 • den sammenhæng, hvori teksten skal anvendes

 • sproglig korrekthed

 • anvendelse af den rette terminologi

 • konsistens i ordvalg og formuleringer

 • faglig indsigt i emnet

 • indsigt i målgruppens behov

 • viden om sproglige virkemidler

 • kulturel indsigt

 • kundens forventninger til det færdige arbejde

 • og ikke mindst: levering til tiden

Hvad enten det drejer sig om oversættelse eller revidering af en tekst, sætter vi os grundigt ind i disse forskellige aspekter for at kunne levere et produkt, der lever op til kundens forventninger. Der skal være sammenhæng mellem kundens oplevelse af den sproglige serviceydelse og kundens forventninger til denne serviceydelse. Helst skal oplevelsen ligge over forventningerne og således bidrage positivt til den rent faktisk leverede serviceydelse.

 

Klar og entydig kommunikation er forudsætningen for, at en virksomhed når sine kunder og forretningsforbindelser på ønsket vis. Textwise lægger vægt på at formulere sig på et levende, enkelt og præcist sprog, der sikrer korrekt og forståelig formidling af indholdet af de enkelte tekster.