Værktøjskasse

Især brugen af oversættelseshukommelse og termdatabase er med til at sikre ensartet terminologi i de oversættelser, Textwise leverer til den enkelte kunde. For at sikre det rette niveau på det sproglige arbejde betjener vi os af en lang række værktøjer:

 

Computerbaserede programmer

Microsoft Office 2007-pakken

PowerPoint

Publisher

Front Page

Adobe Acrobat Standard/Distiller 7.0

Solid Converter

Trados 8.0

WordPerfect

Lotus Word Pro

Lotus 1-2-3

 

Databaser

På basis af løste opgaver udarbejder vi kunde- og emnespecifikke databaser, så der sikres ensartet brug i terminologien også ved fremtidige opgaver.

 

Netværk

Selv med den store og brede erfaringsflade, Textwise råder over, kan vi ikke selv dække alle fagområder med samme dybde. Ligesom vi kender vore styrker, kender vi også vore svagere sider, og vi kompenserer for disse ved at trække på et stort netværk af faglige eksperter inden for relevante fagområder, som f.eks. økonomer, jurister, ingeniører, biologer læger og miljøeksperter.

 

Ordbøger

Vi råder naturligvis over gængse ordbøger og opslagsværker inden for en række specialområder.

 

Øvrig dokumentation

Paralleltekster samt allerede oversatte dokumenter, herunder kundens egne tekster, er en anden stor hjælpekilde, så der sikres sammenhæng med tidligere udført arbejde og dermed sikring af den fortsatte kvalitet i kundens dokumentation.